SIC tyrimas atskleidė – mokytojai ir tėvai vis dar skirtingai suvokia savo atsakomybes

2014 01 31

Siekiant išsiaiškinti ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ diegimo efektyvumą, vienoje iš 19-os projekte dalyvavusių mokyklų Socialinės informacijos centras (SIC) atliko kokybinį tyrimą. Tokiu būdu buvo bandoma išsiaiškinti, kokį poveikį ir naudą vykdomas projektas suteikė visoms tikslinėms grupėms: mokytojams, mokiniams ir jų tėvams, bei ką dar reikėtų patobulinti.

Kaip atskleidė SIC apklausa, projekto vykdomus mokymus visi jos dalyviai įvertino teigiamai. Daugiausiai naudos jiems suteikė praktiniai užsėmimai, seminarai, kuriuose buvo dalijamasi savo patirtimi, taip pat namų darbai ir kvalifikuotų dėstytojų-lektorių patarimai. Todėl daugelis projekto dalyvių džiaugėsi įgiję daugiau pasitikėjimo savimi ir pagerėjusiais tarpusavio santykiais.

Pasak pedagogų, jie mokymuose išmoko įvardinti mokiniams savo jausmus, ypač pyktį, empatiškai pažvelgti į situaciją vaikų akimis, prisitaikyti prie skirtingų gebėjimų mokinių bei bendrauti su vaikais lygiomis teisėmis ir pareigomis. Pasikeitė ir daugelio mokytojų nuomonė dėl autoritarinio ugdymo nuostatų, kurias pakeitė demokratiškas požiūris į bendravimą su mokiniais.

Tėvai projekto metu sužinojo, kaip bendrauti su vaikais, nesukeliant konfliktinės situacijos. Mokymai paskatino juos labiau atsižvelgti į vaiko jausmus ir norus bei padėjo suvokti, kaip atpažinti jausmus, kaip juos tinkamai išreikšti, teikiant pirmenybę vaikų gerovei.

Vaikų teigimu, jie išmoko geriau valdyti savo emocijas ir geriau pažinti aplinką: paisyti savo interesų, gebėti pasakyti „ne“, prisitaikyti prie komandinio darbo, suprasti kitų žmonių jausmus bei prieš ką nors darant, pagalvoti apie savo elgesio pasekmes.

Vis dėlto, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas projekto eigoje nepasikeitė. Tyrimo duomenimis, abi tikslinės grupės iki šiol skirtingai suvokia savo atsakomybes.

Pedagogų nuomone, jų pareigos apima daug platesnę sąvoką. Jie ne tik moko, bet ir prisideda prie emocinio vaiko ugdymo. Todėl vieningas mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas yra labai svarbus ir siektinas.

Su tokia nuostata nesutinka tėvai. Jų manymu, pagrindinė mokytojų pareiga – lavinti jų vaikus, paliekant emocinį ugdymą jų atsakomybei. Maža to, pasak mokymuose dalyvavusių tėvų, jų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą, nesant problemai, yra nereikalingas ir gali būti suprastas, kaip trukdymas mokyklos gyvenimui.

Projekte „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ dalyvavę mokytojai pastebėjo ir tai, kad pasikeitė jų ir mokymuose nedalyvavusių kolegų santykiai. Tarp jų atsirado akivaizdus skirtumas, kuris trukdo dabartiniam bendravimui.

Kaip pripažino visi projekto dalyviai, nors mokymai jiems suteikė nemažai naudingos ir vertingos patirties, tačiau tobulumui ribų nėra. Tam tikrus įgūdžius ir toliau būtina lavinti. 

Mokytojai norėtų daugiau įsigilinti į demokratiško bendravimo su mokiniais subtilybes ar išlavinti konstruktyvaus bendravimo ir mokinių „suvaldymo“ įgūdžius. Tėvai norėtų tobulinti bendravimo su vaikais ir paaugliais gebėjimus, o mokiniai – kaip geriau atpažinti savo emocijas ir jas suvaldyti, įgyti daugiau pasitikėjimo bei tolerancijos kitų atžvilgiu.

 

 

Daugiau informacijos:

Rasa Dičpetrienė VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė, el. p.: rasa.dicpetriene@gelbvaik.lt, tel. nr.: 8 615 10082

                                                                    

Prisijungti

 

 

   

Užmiršote slaptažodį? 

Norėdami tapti registruotu vartotoju, prašome susisiekti su mumis info@mokyklavisiems.lt